Meneba Dossche Mills Meneba Taelman

Kwaliteit

Grip op voedselveiligheid en kwaliteit

Meneba levert graanproducten die voldoen aan de strengste kwaliteits- en voedselveiligheidseisen. Dit is verankerd in een aantal gecertificeerde kwaliteitssystemen. Meneba is gecertificeerd voor BRC 7, Riskplaza en GMP+.

 

Richtlijnen retail                                                                                  

Met het BRC-certificaat (Britisch Retail Consortium, Global Standard Food) voldoet Meneba aan de richtlijnen van de Britse en Nederlandse retail, die tot één van de strengste ter wereld behoren. 

           

Riskplaza                                                                            

Meneba is ook Riskplaza gecertificeerd. Hiermee voorkomen we dat er discussies ontstaan over wat wel en wat geen risico's zijn die te maken kunnen hebben met onze grondstoffen. Met deze certificering is aantoonbaar gemaakt dat Meneba de mogelijke risico's die aan haar grondstoffen gerelateerd kunnen zijn, goed geborgd heeft. 


GMP+        
                                                                                          

Met GMP+  (Good Manufacturing Practice, Certificatieschema diervoedersector) garandeert Meneba de kwaliteit en voedselveiligheid van producten die toepassing vinden in diervoerders.  

 

Onafhankelijke controle                                                                

Voor alle afdelingen en vestigingen laat Meneba jaarlijks toetsen of de processen, procedures en werkafspraken voldoen aan de gestelde kwaliteits- en voedselveiligheidseisen. Dit gebeurt via onafhankelijke audits door Lloyd's Register. Opmerkingen en verbeterpunten - zowel van Lloyds's, van klanten als op basis van interne audits - worden systematisch verwerkt in het integrale kwaliteitsbeleid. 

 

                

 

'Appellation d'origine controlée'

Door de mondiale invoering van integrale zorgsystemen en tracking & tracing zijn producenten van gegarandeerde herkomst te leveren. Dat opent nieuwe perspectieve voor eindproducten waarbij de raszuiverheid, herkomst of teelwijze van de grondstof een rol speelt. Meneba speelt hier op in met vernieuwende concepten en melanges. Deze appelleren onder andere aan de groeiende belangstelling van consumenten voor authentieke, ambachtelijk gebakken broodsoorten met een eigen karakter. Meer weten?

Neem contact op

Meneba in beeld