Nieuws

Oogstbericht III 2018

Omdat er in delen van Europa nog steeds laag water is als gevolg van de eerdere droogte zijn er gebieden waarvandaan geen tarwe verscheept wordt. Dat geldt bijv. voor het gebied van de Moezel.

Kwalitatief zien we het volgende (dit is grotendeels in lijn met wat we al eerder constateerden).

  • Het vochtgehalte van de tarwe is iets lager dan vorig jaar.
  • Het eiwitgehalte varieert per ras en regio, de gemiddelde eiwitgehaltes liggen in lijn met vorige oogst.
  • In de meeste gevallen zien we een goede uitmaalbaarheid.
  • De valgetallen zijn gemiddeld duidelijk hoger (nu ca. 360 sec. t.o.v. 320 sec. in de vorige oogst). Voor de broodsoorten voegen we daarom al iets meer actieve mout toe.
  • Ook deze oogst laat geen DON (een mycotoxine) zien.
  • De wateropname ligt gemiddeld 1% hoger. Omdat bij het inmelangeren van de nieuwe oogst het vochtgehalte weer opgelopen is (doordat de weersomstandigheden genormaliseerd zijn) zal hiervan in de praktijk niet veel gemerkt worden.
  • Bij de eerste partijen zagen we veel meer soepelheid dan bij de vorige oogst. Bij de partijen die we daarna onderzocht hebben zien we dat effect amper nog.
  • Wat wel blijft is dat de deegontwikkeling prettiger verloopt. Het geven van de juiste kneding lijkt dus minder kritisch dan bij de vorige oogst.
  • Voor de broodsoorten hebben we tot nu toe nog niet hoeven bijsturen in het ascorbinezuurgehalte. Mocht dat het geval zijn dan zullen we dat nog laten weten.
  • Voor de andere toepassingen zoals banket, biskwie, kapsel, bindbloem en korst, laten applicatieproeven zien dat de nieuwe oogst goed bruikbaar is en dat er rekening gehouden moet worden met 1% hogere wateropname.

Zoals al eerder gemeld zijn we in week 32 begonnen met het inmelangeren van de nieuwe oogst. In de meeste gevallen zullen we in week 39 volledig over zijn.