Nieuws

Dossche Mills start exclusieve onderhandelingen met Moulins Soufflet voor de acquisitie van CERES in België

Dossche Mills (Deinze, België) en Moulins Soufflet (Corbeil, Frankrijk) kondigen aan dat exclusieve onderhandelingen zijn opgestart met als doel de volledige eigendom van Ceres N.V. (Brussel) over te dragen. Deze onderneming is bedrijvig in maalderijactiviteiten in de Benelux.

Ceres is een belangrijke speler op de Belgische maalderijenmarkt met een molencapaciteit van meer dan 300 000 ton bloem en een personeelsbestand van meer dan 100 werknemers.

Soufflet Groep is een informatie- en consultatieronde opgestart met de betrokken werknemersvertegenwoordigers en belanghebbenden aangaande de transactie, die onderworpen blijft aan de ondertekening van de desbetreffende acquisitieakkoorden en de goedkeuringen van de antitrustautoriteiten.

"Moulins Soufflet heeft beslist om op deze opportuniteit te werken en zo een duurzame ontwikkeling van Ceres te verzekeren. 

Bovendien zal dit Moulins Soufflet toelaten zich verder te concentreren op haar Franse kernmarkt", aldus Erick Roos, Voorzitter van de Board bij Moulins Soufllet.

"Deze mogelijke acquisitie van Ceres zal Dossche Mills in staat stellen haar leiderspositie in de Benelux te versterken. Dankzij deze acquisitie, zullen beide ondernemingen in staat zijn hun productgamma uit te breiden en hun technische dienstverlening naar de klant toe te verbeteren", aldus Kristof Dossche, CEO van Dossche Mills. Wij zullen u in de komende maanden op de hoogte houden omtrent de lopende onderhandelingen tussen beide partijen.

PERSCONTACT bij Dossche Mills: Nicole Vandewynckel, telefoon: +32 9 38 16 920,