Meneba Dossche Mills Meneba Taelman

Nieuws

Oogstbericht 13 augustus 2019

De tarwe-oogst is in de voor ons belangrijke gebieden Frankrijk, Benelux en Duitsland grotendeels afgerond. Er is voldoende bruikbare maaltarwe beschikbaar. De oogst in Engeland waar o.a. biskwietarwe vandaan komt moet nog wel grotendeels geoogst worden.

De hete en droge zomer heeft wel zijn sporen achtergelaten in sommige gebieden.

Waar er sprake is geweest van droogte zien we meer variatie (in korrelgrootte en eiwitgehalte). Ook zien we soms extreem lage vochtgehaltes (<10%). Mede door de droge weersomstandigheden ziet deze oogst er op het gebied van schimmeltoxinen gunstig uit.

Wat betreft de verwerkingseigenschappen; hierover kunnen we nog geen definitieve uitspraken doen. De eerste partijen zijn namelijk niet altijd representatief voor de gemiddelde oogst.

Het eiwitgehalte van de tarwe valt gemiddeld iets lager uit (0-0.5%). Waar nodig zal hierop zal bij het melangeren worden bijgestuurd. Tot nu toe zien we een iets lagere wateropname (ca 0.5%). Dat effect zal in de praktijk geleidelijk doorkomen. De Valgetallen zijn tot op heden hoger dan vorig jaar (nu ca 360 sec.), indien nodig zullen we dat met een moutaanpassing kunnen corrigeren.

Wat betreft de rogge. De berichten zijn dat deze met goede valgetallen van het land gekomen is. De rogge is daarom geschikt om er ontbijtkoek van te kunnen maken.

Wanneer er meer relevante informatie over de nieuwe oogst bekend is zullen we ook dat op onze website plaatsen.