Nieuws

Oogstbericht 26 september 2019

Wat betreft de analytische eigenschappen van de nieuwe oogst zien we nog steeds de trend van de gedaalde wateropname.

Op onze lab-apparatuur zien we nog steeds waarden die 0,5 tot ca 2% lager uitkomen dan van de oude oogst. In onze bakproeven en ook in de praktijk wordt dat beeld  in veel mindere mate of zelfs helemaal niet herkend.

In de bruine soorten zal de daling langzamer doorkomen omdat de voorraden hoog-eiwit tarwe die we daarin gebruiken nog voor een belangrijk deel van de oude oogst zijn.

Analytisch zien we verder een geringe verstugging. Voor de brood toepassing kan dit betekenen dat er iets langer gekneed dient te worden.