Meneba Dossche Mills Meneba Taelman

Nieuws

Oogstbericht I 2018

De oogstomstandigheden en opbrengstverwachtingen zorgen ervoor dat de huidige tarweprijzen enorm stijgen.
Op onze verschillende sites hebben we ondertussen reeds enkele leveringen nieuwe oogst mogen ontvangen. De invloed van het weer per regio kan toch wel sterk verschillen, hierdoor zien we tot op heden een heterogene kwaliteit van de oogst.

  • Als gevolg van de droge en zonnige weersomstandigheden is het vochtgehalte van de tarwepartijen
    merkbaar lager tov vorige oogst.
  • Het eiwitgehalte varieert per ras en regio, de gemiddelde eiwitgehaltes liggen in lijn met vorige oogst.
  • Het hectolitergewicht is voor zowel België, Frankrijk, Nederland en Duitsland hoger dan vorige oogst. Dit komt het maalgedrag ten goede behalve in de gevallen waar de tarwe al vroeg last gekregen heeft van de droogte.
  • De hagberg van de reeds ontvangen partijen zijn gelijk tot zelfs hoger dan vorige oogst. Mogelijk moet de dosering mout hierdoor wat bijgestuurd worden.
  • In de eerste leveringen en stalen zien we momenteel geen probleem met DON.
  • Uit de eerste analyses van de bloem op vlak van bakkwaliteit zien we tov vorige oogst een kleine stijging in wateropname. Het broodvolume is gelijk aan vorige oogst. Deze resultaten zijn gebaseerd op onze eerste partijen. Het kan dus zijn dat we ons beeld moeten bijstellen naarmate wij meer partijen ontvangen en onderzocht hebben.

Zoals gemeld zijn we in week 32 begonnen met het inmelangeren van de nieuwe oogst.
In de meeste gevallen zullen we in week 39 volledig over zijn.

In een volgend bericht komen wij diepgaander terug op de karakteristieken van de nieuwe oogst en de bijhorende adviezen.