Meneba Dossche Mills Meneba Taelman

Nieuws

Oogstbericht 3 - 2016

De oogstovergang is intussen ver gevorderd. Volkorenmeel waarvoor hoog-eiwit tarwe wordt gebruikt is nog niet volledig om. De effecten van de nieuwe oogst komen in deze soorten dus nog in mindere mate door.

Opvallend is de gedaalde wateropname, in praktijk zien we soms wel een daling van meer dan 2%. Dit komt vooral door het zachtere karakter van de nieuwe oogst wat leidt tot een lagere zetmeelbeschadiging tijdens het malen. Het deeggedrag van de nieuwe oogst is verder iets soepeler in vergelijking met die van de vorige oogst. Wat betreft kneedbehoefte zien we geen grote wijzigingen. Wellicht kan er iets korter gekneed worden. Kruimstructuur en malsheid laten geen veranderingen zien.

Omdat de nieuwe oogst zoals al eerder gemeld lagere valgetallen heeft. wordt er op de broodbloemsoorten (ongeveer de helft) minder mout gedoseerd. Hiermee blijven zowel de valgetallen in de broodbloem en -meelsoorten als ook de korstkleur op het gewenste niveau. Bijsturing in het ascorbinezuurgehalte is niet nodig.

Al met al zien we dat we voor bijna alle toepassingen goed uit de voeten kunnen met de nieuwe oogst. Waar nodig maken we nog gebruik van oude oogst reserveringen (met hoge valgetallen). 

Wanneer zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen zal dit bericht de laatste zijn voor deze oogstovergang.