Meneba Dossche Mills Meneba Taelman

Nieuws

Planning oogstovergang II 2019

De weersomstandigheden in de oogsttijd waren gunstig. Er is voldoende geschikte grondstof geoogst voor al onze meel- en bloemsoorten.

Vanaf week 32 zijn we begonnen met het opnemen van de eerste nieuwe oogst-partijen. Zie de grafieken.

Aanvullende informatie over de kwaliteit vindt u in het Oogstbericht op onze website.