Nieuws

Update Oogstbericht III

Wat betreft de eigenschappen van de nieuwe oogst zien we dat de trend van de dalende wateropname zich verder doorzet.

Op onze lab-apparatuur zien we waarden die 0,5 tot ca 2% lager uitkomen dan van de oude oogst. In onze bakproeven zie we dat effect iets minder sterk.

In de bruine soorten zal de daling langzamer doorkomen omdat de voorraden hoog eiwit tarwe die we daarin gebruiken nog voor een belangrijk deel van de oude oogst zijn.

Zodra we aanvullende informatie over de verwerkingseigenschappen van de nieuwe oogst hebben zullen we ook dat weer plaatsen.