Privacy policy

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Meneba B.V., met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Meneba.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Meneba verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Meneba staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Uw persoonsgegevens worden door Meneba verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomsten;
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met (medewerkers van) klanten, bakkerijen en de voedingsmiddelenindustrie, te kunnen uitvoeren. Deze overeenkomsten hebben betrekking op het verwerken en verkopen van bloem-, meel- en meergranenproducten.

 2. Afhandeling van de door u gestelde vraag;
  Indien u via het contactformulier op onze website een vraag stelt, dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.

 3. Het voeren van administratie;
  Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van klanten, werknemers en leveranciers.

 4. Het beveiligen van uw en onze eigendommen;
  Wij beveiligen ons terrein o.a. met camera’s ter bescherming van onze werknemers, bezoekers en eigendommen. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van het bedrijventerrein wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

 5. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Meneba
  Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Meneba verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van klanten met wie wij een overeenkomst hebben gesloten. Tevens geldt dit voor het uitvoeren van de administratie.

 2. Gerechtvaardigd belang
  • Meneba heeft een gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van cameratoezicht. Dit belang is het beveiligen van eigendommen en het beschermen van medewerkers en bezoekers. Middels een privacytoets heeft Meneba gewaarborgd dat de privacy impact van betrokkenen (degenen die gefilmd worden) minimaal is.
  • Voor de afhandeling van uw vragen via het contactformulier op de website, geldt ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag. Het is in het belang van beide partijen dat betrokkenen een tijdige en inhoudelijk correcte reactie ontvangen op hun verzoek.

 3. Voldoen aan wettelijke verplichting
  Meneba dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een wettelijke verplichting als de Fiscale Bewaarplicht.

 4. Toestemming
  Meneba houdt via een mailing klanten en geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, producten en diensten. De grondslag hiervoor is toestemming van de betrokkenen. Als betrokkenen mailings willen ontvangen, dienen zij hiervoor expliciete toestemming te geven aan Meneba.

Met wie deelt Meneba uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Dienstverleners die voor Meneba werken
  We werken samen met dienstverleners, bijvoorbeeld de leveranciers die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in contracten.

 2. Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.


Hoe lang bewaart Meneba uw persoonsgegevens?

Meneba bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wij bewaren gegevens zolang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Camerabeelden bewaren we maximaal 28 dagen. Daarna worden deze vernietigd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

Websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. Meneba is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Meneba van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meneba,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar privacy@meneba.com. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Meneba uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij privacy@meneba.com. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

Meneba BV
Postadres: Postbus 5149, 3008 AC Rotterdam, Nederland
Bezoekadres: Brielselaan 115, 3081 AB Rotterdam, Nederland
KvK Rotterdam: 24 412 411
Telefoonnummer: +31 (0)10 42 38 911
E-mail:
Havennummer: 1361
BTW nr: NL817785905B01

Cookie statement

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer, laptop of telefoon. We kunnen cookies van onszelf of derden plaatsen op onze websites. Dit doen we om onze website optimaal te laten functioneren, onze dienstverlening te verbeteren en voor het efficiënt uitvoeren van onze campagnes. Op onze websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van cookies of soortgelijke technieken.

Er zijn verschillende soorten cookies. Hieronder vind je een overzicht van cookies die geplaatst worden door onze website.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website goed werkt. Ze onthouden welke gegevens of voorkeuren je eerder hebt ingevoerd en zijn noodzakelijk voor de technische werking van applicaties op onze website, zoals formulieren.

Cookie

Partij die cookie plaatst

Doel

Bewaartermijn

AVGcookiemelding

Meneba

Deze cookie wordt gebruikt voor de functionaliteit van de cookiemelding.

1 jaar

PHPSESSID

Meneba

Deze cookie wordt gebruikt voor de functionaliteit van de cookiemelding.

tot einde sessie

Analyse cookies

Met behulp van analyse cookies ontvangen wij informatie over het functioneren van de website, de meeste bezochte pagina’s etc. Deze informatie gebruiken we om onze website steeds verder te verbeteren. Zo wordt via Google Analytics gegevens over het surfgedrag verzameld en kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website.

Cookie

Partij die cookie plaatst

Doel

Bewaartermijn

_gid

Google

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

1 dag

_ga

Google

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

2 jaar

_gat

Google

Verminderen van het aantal verzoeken.

1 minuut

Verwijderen van cookies

Wil je de geplaatste cookies verwijderen? Dit kan eenvoudig via je browser. Informatie over het verwijderen van cookies vin je hier:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

Versie privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. De laatste versie is van 12 juni 2018.Meer weten?

Neem contact op

Meneba in beeld